سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه

دارالترجمه و دفتر و مترجم رسمی مورد تایید سفارت

دارالترجمه سفارت مالزی

دارالترجمه سفارت مالزی مترجم سفارت مالزی ترجمه برای مالزی

. شما که در جستجوی  دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای مالزی می گردید دارالترجمه رسمی داریان ترجمه برای سفارت مالزی انجام میدهد و هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های  شما رو از سفارت مالزی در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه به سفارت مالزی می روید این آدرس سفارت مالزی در تهران است

دارالترجمه سفارت فيليپين

دارالترجمه سفارت فيليپين و آدرس دارالترجمه رسمی سفارت فیلیپین

آدرس و شماره تماس سفارت فيليپين در تهران      

لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی فیلیپین 

رزرو هتل یا دعوتنامه 

گواهی حساب بانکی ترجمه شده توسط مترجم رسمی 

سند متالکیت 

فیلیپین

دارالترجمه سفارت تايلند

دارالترجمه سفارت تايلند ترجمه و مترجم سفارت تایلند در تهران

آدرس و شماره تماس سفارت تايلند در تهران/ ایران  جهت تایید ترجمه رسمی در سفارت تایلند.

اگر مدرک برای ترجمه رسمی از تایلند دارید که نیاز به تایید سفارت تایلند دارد آدرس سفارت تایلند به شرح زیر است           

ترجمه انواع ویزای تایلند   ترجمه مدارک ویزای تایلند

دارالترجمه سفارت افغانستان

دارالترجمه سفارت افغانستان تماس  آدرس سفارت افغانستان ترجمه  رسمی دری

 اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای افغانستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی را انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها شما را از سفارت افغانستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت افغانستان در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت افغانستان در تهران  

دارالترجمه رسمی سفارت ازبکستان

دارالترجمه رسمی سفارت ازبکستان مترجم سفارت ازبکستان

دارالترجمه داریان مدارک لازم جهت ارائه به سفارت ازبکستان رو ترجمه می کند و در صورت لزوم ترجمه ها رو به تایید سفارت ازبکستان می رساند.اگر هم شخصا جهت تایید مدارک به سفارت ازبکستان می روید این آدرس و تماس سفارت است:

آدرس و شماره تماس سفارت ازبکستان در تهران

۲۸۳۲۰۷۱-۲۲۹۹۷۸۰        

پاسداران خيابان بوستان کوچه نسترن شماره ۶

دارالترجمه سفارت قزاقستان

دارالترجمه سفارت جمهوری قزاقستان ترجمه مدارک سفارت قزاقستان

 دارالترجمه جهت ترجمه اسناد برای سفارت قزاقستان نیاز دارید با دارالترجمه داریان تماس بگیرید .ترجمه اسناد شما رو انجام می دهیم و تایید ترجمه ها رو از سفارت قزاقستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت قزاقستان می روید آدرس سفارت قزاقستان در تهران به شرح زیر است

دارالترجمه مورد تایید سفارت پاکستان

آدرس سفارت پاکستان دارالترجمه رسمی سفارت پاکستان زبان اردو و انگلیسی

 اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای پاکستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های انگلیسی شما رو از سفارت پاکستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت پاکستان در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت پاکستان در تهران

دارالترجمه سفارت هند

دارالترجمه سفارت هند و دارالترجمه رسمی سفارت هندوستان

اگر شما سرور گرامی در جستجوی دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت هند هستید  ما ترجمه رسمی شما را به انگلیسی انجام داده و به تایید سفارت هند در تهران می رساند. 

آدرس و شماره تماس سفارت هند در تهران / ایران      5103 8875 021         

۸۷۳۵۱۷۲-۸۷۵۵۱۰۲        

خيابان دکتر بهشتی نبش خيابان نهم خيابان مير عماد شماره ۴۶

آدرس-سفارت-کره-جنوبی-دارالترجمه

 اگر در جستجوی  دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کره جنوبی هستید  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم نامه ها و مکاتبات کره ای شما رو ترجمه می کنیم و ترجمه های شما رو به تایید از سفارت کره جنوبی در تهران میرسانیم .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کره  می روید این آدرس سفارت کره جنوبی در تهران است

ترجمه سفارت قرقیزستان

سفارت قرقیزستان تهران دارالترجمه مترجم رسمی مورد تایید سفارت قرقیزستان

در حال حاضر در ایران مترجم رسمی قرقیزی یا مترجم رسمی زبان قرقیزی نداریم و سفارت ترجمه روسی می پذیرد.

دارالترجمه داریان برای سفارت قرقیزستان ترجمه روسی به صورت رسمی انجام میدهد.با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.

در صورت نیاز به مراجعه به خود سفارت آدرس سفارت قرقیزستان نیز به شرح زیر است

آدرس و شماره تماس سفارت قرقيزستان                 در تهران / ایران

22830354