ترجمه سرفصل دروس پزشکی تخصصی چشم پزشکی

ترجمه ( سیلابس ) سرفصل های دکترای پزشکی,پزشکی عمومی 

ترجمه فوری سیلابس و سرفصل های دکترای پزشکی و طب عمومی و سرفصل دکترای تخصصی چشم پزشکی و ترجمه سیلابس دکترای تخصصی زنان، ترجمه فوری سرفصل های دکترای پزشکی و سرفصل دوره دستیاری و تخصصی کاردیولوژی (قلب و عروق) در دارالترجمه داریان در کمترین زمان ، با هزینه کم به زبان انگلیسی و فرانسه به صورت رسمی
(Doctoral Course in General Medicine, Ophthalmology, Gynecology and Course Description) 


ترجمه انگلیسی سرفصل دروس رشته پزشکی ترجمه شرح دروس علوم پایه پزشکی  ترجمه سرفصل داریان

ترجمه سرفصل دروس وزارت علوم به انگلیسی 

سرفصل دروس پزشکی به شیوه نوین در دارالترجمه داریان