ادرس دارالترجمه سفارت فرانسه

ادرس دارالترجمه رسمی سفارت فرانسه در تهران مترجم سفارت فرانسه

دارالترجمه رسمی داریان ترجمه فرانسوی را انجام و به تایید سفارت فرانسه در تهران می رساند.

آدرس و شماره تماس سفارت فرانسه در تهران      

021-64094000

خيابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۵

سفارت فرانسه برای هر مدرک 28000 تومان میگیرد و روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 تا 11 کار میگیرد

........................................................................

سفارت ایران در فرانسه / پاریس

Iran Embassy , France

4, Ave, D\'iena 
Paris 
France 
75116 
Phone:
+33-1-40697900
Fax:
+33-1-40700157
+33-1-47238948
Email:
info@www.ambassade-iran.com

.....................................................................................

France Embassy , Iran

81 avenue Neauphle-le-Château 
PO Box 113 
Tehran 
Iran 
11365 
Phone:
+98-21-6706005
Fax:
+98-21-6706544
Website URL:
www.ambafrance-ir.org

دارالترجمه رسمی سفارت فرانسه ترجمه مدارک برای سفارت فرانسه

آدرس
خ حافظ، نوفل لوشاتو، پ 85
تلفن تماس
64094000